Oxid de hexafluorpropilenă

(perftormetiloksiran; 1, 2-epoksigeksaftorpropan), mol. 166, 02; bestsv. gaze; t. b. Ch 27, 4 C. Reprezentanți importanți oxizi perfluorolefinici. Sub acțiunea catalizatorului. conta în anion F ~ izomerizat perftorpropionilhlorid CF 3 CF 2 COF sau formează oligomeri în prezență. acid catalizatori se izomerizează în hexafluoracetonă. În industria de. obținut prin acțiunea unui compus alcalin p-pa H 2 D 2 sau D 2 pe hexafluorpropilenă. Utilizat în sinteza esterului oligomeri (perfluorpolieteri) triftormetiltriftorvinilovogo ca sursă difluorocarbene.


Lit. P. Tarrant, E. Stump, "J. Unional Insulele chimice Mendeleev ...", 1970, adică 15, N 1, p .. 34-44; Ponomarenko VA, Krukovski Joint Venture. Alybina AY, hetero-polimeri cu conținut de fluor, M., 1973, p. 50-147. L. Cu. Herman.

Enciclopedii chimice. - M .: Enciclopedia sovietică. Ed. I. L. Knunyants. 1988.